Tietosuojaseloste

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 31.3.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: EmCe Solution Partner Oy (0351135-9)
Muut yhteystiedot: +358 424 9841 (vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Pasi Kiikkinen
Yhteystiedot: Jämsänkatu 2, 00520 HELSINKI
Muut yhteystiedot: pasi.kiikkinen@emce.fi

3. Rekisterin nimi

EmCe Solution Partner Oy:n markkinointi- ja uutiskirjerekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätään EmCen verkkosivujen asiakkaan suostumuksella.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uutiskirjeiden lähetykseen ja sähköpostilistan hallintaan käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua. MailChimp-palvelun toimittaja The Rocket Science Group on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön (US Department of Commerce) ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

b) ATK:lle talletetut tiedot

EmCe Solution Partner Oy käyttää uutiskirjeiden lähetykseen ja sähköpostilistan hallintaan MailChimp-palvelua, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. MailChimp-palveluun tallennetaan asiakkaan sähköpostiosoite ja asiakkaan antama nimitieto. EmCe Solution Partner Oy ei missään olosuhteissa luovuta, jaa tai myy uutiskirjeiden tilaajien yhteystietoja eteenpäin.

 11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:

EmCe Solution Partner Oy
Pasi Kiikkinen / pasi.kiikkinen@emce.fi
Jämsänkatu 2, 00520 HELSINKI

12. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Korjauspyyntö osoitetaan:

EmCe Solution Partner Oy
Pasi Kiikkinen / pasi.kiikkinen@emce.fi
Jämsänkatu 2, 00520 HELSINKI

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Emce Solution Partner Oy
Pasi Kiikkinen / pasi.kiikkinen@emce.fi
Jämsänkatu 2, 00520 HELSINKI

 

Evästeiden käyttö

Evästeiden tallentaminen

Käytämme sivuillamme evästeitä eli ns. cookie-toimintoa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käyttötarkoitus

Evästeiden avulla keräämme anonyymia tilasto- ja analytiikkatietoa kävijöistä. Siten pystymme jatkuvasti kehittämään sivujemme käyttökokemusta sekä parantamaan sivuilla tarjottavaa sisältöä ja palveluitamme. Evästeeseen voi tallentua esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut ja käytetty selain.

Emme luovuta kerättyä tietoa ulkopuolisille toimijoille. Jos EmCe käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä, alihankkijat käyttävät tietoja vain EmCen määrittelemiin tarkoituksiin.

Evästeiden salliminen tai kieltäminen

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista tai lopettamalla emce.fi-sivuston käytön. Jos poistat evästeet kokonaan käytöstä, tietyt sivuston ominaisuudet saattavat lakata toimimasta.