EmCe Palkkahallinto

 

Palkanlaskentaohjelma pk-yrityksen tarpeisiin

Palkkapäivä on yritykselle ja palkansaajalla kuukauden tärkeimpiä päiviä. Palkkahallintoa säätelee pitkälti laki ja se on monelta osin varsin vaativaa hommaa. Älykäs palkanlaskentaohjelma on palkanlaskijan paras kaveri, sillä palkanlaskennan säännöt ja niiden muistaminen ovat organisaatiossa usein harvojen henkilöiden varassa.

”Älykäs palkanlaskentaohjelma  on palkanlaskijan paras kaveri.”

EmCe™ Palkkahallinnossa nämä muistinvaraiset säännöt ovat viety osaksi ohjelmaan ja luo yhtenäisen käytännön organisaation sisällä. EmCen palkanlaskentaohjelmalla hoidat palkkojen laskemisen, maksamisen sekä niihin liittyvät viranomaisilmoitukset.

Ratkaisulla hoidetaan niin tilitoimiston kuin yksittäisen yrityksen palkkahallinnon tarpeet. Lisäksi se integroituu sujuvasti erilaisiin työnseurantajärjestelmiin, jolloin homma hoituu yhdenkirjauksen periaatteella. Koko työsuhteen elinkaari saadaan sähköisesti hallinnoitua – aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen.

Yli 100 tuotteistettua työehtosopimusta mahdollistaa palkanlaskennan pitkälle viedyn automatisoinnin. Anna ohjelman hoitaa rutiinit ja säännöt, ja keskity sinä nauttimaan vaikka hieman pidemmästä kahvitauosta.

Tutustu verkkopalkkaan! Toimita palkkalaskelmat turvallisesti suoraan palkansaajan verkkopankkiin verkkopalkan avulla.

 

Palkkahallinto_videokuvakke_520x307

 

EmCe Palkkahallinto on palkanlaskentaohjelma, jonka ympärille rakentuu laaja kokonaisuus henkilöstöhallinnon toimintoja. EmCen palkanlaskentaohjelmassa hallitset työehtosopimuksia, poissaoloja, työaikaa, tuntikirjauksia, palkkojen maksun ja niihin liittyvät viranomaisilmoitukset. Kokonaisuus on osa integroitua EmCe-tuoteperhettä.

EmCe Palkkahallinnon hyödyt

 • Automatisoi sähköisen taloushallinnon prosesseja
 • Rutiinityön määrä vähenee, kun tapahtumat kirjataan vain kerran
 • Virhemarginaali pienenee
 • Raportoinnin laatu paranee

Tuotteistettuja työehtosopimuksia

EmCen palkanlaskentaohjelmalla tulkitaan niin yksittäisen yrityksen kuin tilitoimiston asiakkaidenkin palkanlaskennan laskentasääntöihin liittyvät kysymykset.

Palkanlaskentaohjelmaan on saatavissa tuotteistetut työehtosopimuskohtaiset laskentasäännöt, jotka tuovat palkanlaskentaan varmuutta ja selkeyttä. Palkanlaskentaohjelma helpottaa yrityksen prosesseja mm. seuraavilta osin:

 • Laskee työehtosopimusten mukaiset palkkaerät, kuten lisät, ylityöt, keskituntiansiot
 • Huomioi yrityksen omat poikkeamat työehtosopimuksiin
 • Luo yhtenäisen käytännön palkanlaskentaan
 • Ohjaa palkanlaskentaa laskentasääntöjen ollessa sisällytettynä ohjelmaan

Poissaolojen ja vuosilomien seuranta aina ajan tasalla

Vuosilomapäivien laskentaan liittyy monia tekijöitä, jotka tulee huomioida, ennen kuin varsinainen lomapäivien kokonaismäärä saadaan henkilölle määriteltyä. Tämän aikaa vievän osuuden voit antaa EmCen palkanlaskentaohjelman hoidettavaksi. Palkanlaskentaohjelma mahdollistaa:

 • Henkilöiden vuosilomapäivien laskennan ajantasainen lainsäädäntö huomioiden
 • Poissaolojen tulkinnan automatisoinnin
 • Yrityskohtaisten sääntöjen huomioimisen vuosilomapäiviä laskettaessa
 • Poissaoloista saadaan informaatiota mm. työterveyshuoltoon varhaisen välittämisen mallin mukaisesti

Työaikapankki ohjaa resurssointia

EmCen työajanhallinnalla automatisoidaan työajan rekisteröintiä, työehtosopimusten tulkintaa sekä tuotetaan informaatiota esimiesten operatiiviseen johtamiseen.

Työajanhallinta muokkaa ja analysoi annettujen työaikatietojen perusteella tapahtumat palkanlaskennan jatkokäsittelyyn. Sähköinen työaikapankki kerää halutut tapahtumat ja näin saadaan informaatiota hyödynnettäväksi esimiehille organisaation. Työajanhallinnalla analysoidaan:

 • Perustunnit
 • Työehtosopimuksen mukaiset erät
 • Työajan liukumat
 • Työaikapankin varastot

Työtunnit kirjataan vain kerran

EmCen tuntisyötöllä jokainen työntekijä rekisteröi oman työaikansa sähköisesti. Tehty työaika siirtyy suoraan esimiehen hyväksyttäväksi.  Sähköinen tapahtumien kierto voidaan keskeyttää ja palauttaa tarvittaessa palkansaajalle jokaisen hyväksynnän yhteydessä. Myös vuosilomille ja koulutuspäiville voidaan hakea etukäteen hyväksyntää sähköisesti.  Kirjaamalla tapahtuman vain kerran:

 • Saadaan läpinäkyvyyttä sekä tehostetaan palkkahallinnon sisäisiä prosesseja
 • Nopeutetaan käsittelyaikaa ja varmistetaan tiedon oikeellisuus jatkokäsittelyyn
 • Luodaan palkkahallintoon yhtenäiset käytännöt

 

Raportoinnin merkitys liiketoiminnan suunnittelussa ja analysoinnissa on liiketoiminnan keskeisiä vaatimuksia. EmCe Palkanhallinto -ohjelmasta on saatavissa erityyppisiin raportointitarpeisiin niin vakioraportteja kuin myös muokattavia ja visuaalisesti selkeitä raportteja. Tutustu raportoinnin eri ratkaisuvaihtoehtoihin tästä.

EmCe Henkilöstöhallinnon kokonaisratkaisu

EmCe palkanlaskentaohjelma muodostaa yhdessä Sympa HR -henkilötietojärjestelmän kanssa kokonaisratkaisun vaativaankin henkilöstöhallintoon, kuten resurssien rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstöpääoman hyödyntämiseen.

Sympa HR + EmCe Palkkahallinto

 • Muokataan organisaation HR-prosessien ja tarpeiden mukaan
 • Luodaan työsuhteen elinkaari sähköisesti
 • Eri kieliversiot
 • Integroitavissa muihin järjestelmiin
 • Tiedot siirrettävissä Sympa HR -järjestelmästä EmCe Palkkahallintoon

 

Organisaation henkilöstötiedot ovat aina ajan tasalla, oikeiden henkilöiden saatavilla ja monipuolisesti raportoitavissa.

 

Osaava kumppani ja sopivat ratkaisut tilitoimistolle

Palkkahallinnon ulkoistaminen on tilitoimistoille ajankohtaista tänään ja tulevaisuudessa. EmCe mahdollistaa tilitoimistoille nykyaikaisen tavan ratkaista sähköiset palkka- ja taloushallinnon tarpeet. Tilitoimisto voi tarjota EmCen palkkahallinnon sovelluksia internetin kautta omalle asiakkaalleen palkkatapahtumien ja henkilötietojen tallennukseen.

EmCen palkanlaskentaohjelma

 • Laajenee tarpeen mukaan
 • Siirtää asiakkaan osaksi prosesseja
 • Palvelee kaikilla osa-alueilla

 

Vahvuutemme on rakentaa ja toimittaa palkkahallinnon järjestelmiä, jotka tukevat asiakasyritystemme liiketoimintaa ja sen kehitystä. Asiakkaamme, jotka luottavat ohjelmistoihimme, edustavat keskusjärjestöjä, yhdistyksiä, työnantaja- ja työntekijäliittoja, tilitoimistoja,  sekä tuhansia yksityisen sektorin yrityksiä.

 

Tutustu toteutettuihin EmCe Palkkahallinto -ratkaisuihin tästä.

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää palvelusta

 
Pasi Kiikkinen

Myyntijohtaja

Ratkaisu asiakkaalle

Olennaista meille on se, että saamme äärimmäisen joustavaa ja nopeaa palvelua. Olemme EmCeen tavattoman tyytyväisiä.

Mikael Roleff Kråkström

Moomin Characters Oy Ltd

Tutustu caseen »