Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

 

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 22.12.2015 10.33

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Emce Solution Partner Oy
Yhteystiedot: Jämsänkatu 2, 00520 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Nimi: Pasi Kiikkinen
Yhteystiedot: Jämsänkatu 2, 00520 HELSINKI, pasi.kiikkinen@emce.fi

3. Rekisterin nimi

EmCe Solution Partner Oy markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointi potetentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen, sähköinen asiakaspalvelu ja sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite ja yritys.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat EmCen asiakasrekisteri, asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse, puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinylläpitäjän verkkosivuilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

9. Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tietojensa käyttämisen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.