EmCen rekrytointia koskeva tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste liittyy rekrytointiin ja ulkoisesti tarjottuun, EmCe Solution Partner Oy:n, EmCe Yritysjärjestelmät Oy:n ja EmCe Enterprise Solutions Oy:n (myöhemmin ”EmCe”), rekrytoinnissa käytettävään verkkopohjaiseen rekrytointijärjestelmään (”tietosuojaseloste”). Tässä selosteessa annetaan yleistietoa siitä, miten EmCe ja sen työntekijät, yhteistyökumppanit ja tytäryhtiöt käsittelevät henkilötietoja.

Tutustu tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti, ennen kuin annat tietojasi järjestelmäämme. Jos et hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, et valitettavasti voi antaa tietojasi tietokantaamme.

.

Päivitetty 6.10.2021

Käyttäjätietojen suojaus ja tietoturva

EmCe on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi sovellettavien tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien mukaisesti.

Henkilörekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on EmCe Solution Partner Oy, Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki. Voit ottaa yhteyttä EmCeen tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä̈ asioissa käyttäen seuraavia yhteystietoja.

EmCe Solution Partner Oy, Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki tai tietosuoja@emce.fi

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

EmCe kerää henkilötietojasi resursointitoimiensa hallintaan liittyvissä tarkoituksissa sekä käytettäväksi organisaation suunnittelussa ja kehittämisessä. Näin ollen EmCe voi käyttää henkilötietojasi työnhakijoiden arviointiin ja valintaan liittyvissä asioissa, kuten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien järjestämisessä ja toteuttamisessa, niiden tulosten arvioinnissa sekä muissa tarkoituksissa, jotka ovat tarpeen rekrytointiprosessissa ja lopullista valintaa tehtäessä.

Jos solmit työsuhteen EmCen kanssa, kaikki antamasi henkilötiedot voidaan liittää muihin sinua koskeviin tietoihin ja niitä voidaan käyttää muissa työsuhteeseen tai työhön liittyvissä tarkoituksissa.

Keräämme henkilötietoja suoraan hakijoilta sekä tietolähteistä, jotka hakijat ovat antaneet. Tarvittaessa keräämme myös kansallisen lainsäädännön puitteissa henkilötietoja myös julkisista lähteistä sekä suoritamme taustatutkimuksia ja arviointeja ja tallennamme näitä tietoja rekrytointiprosessin aikana. Keräämme sekä yrityksen sisäisten hakijoiden että ulkopuolisten hakijoiden henkilötietoja tässä henkilötietoselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki henkilötiedot, jotka annat verkkopohjaisen rekrytointijärjestelmämme kautta, postitse tai sähköpostitse työhakemuksen tai rekrytointiprosessin osana. Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä tavat, jolla ensisijaisesti toivot sinuun otettavan yhteyttä
 • käyttäjätunnus sekä muut tiedot, joita käytetään sinun tunnistamiseesi järjestelmässä
 • CV, ansioluettelo, saate, aikaisempi työkokemus, koulutus, pätevyys ja osaaminen
 • paikkakunta. josta ensisijaisesti haet töitä, halukkuus vaihtaa toimipaikkaa, palkkatoive
 • kanava, jonka kautta sait tietää avoimesta työpaikasta
 • suosituksiin liittyvät tiedot
 • luottotietojen tarkistaminen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

Jos aiot antaa meille tarkkoja tietoja suosittelijasta tai muusta kolmannesta osapuolesta osana CV:täsi tai ansioluetteloasi, on sinun vastuullasi hankkia lupa kyseiseltä kolmannelta osapuolelta.

Huomaa, että emme kerää hakijoista tietoja, jotka ovat erityisen henkilökohtaisia tai yksityisiä. Tietyissä Euroopan unionin maissa tällaisia tietoja kutsutaan arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi. Näitä ovat tavallisesti esimerkiksi hakijan terveydentilaa, rotua tai etnistä alkuperää, uskonnollista tai poliittista vakaumusta tai sukupuolista suuntautumista koskevat tiedot.

Noudatamme työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita, eli kohtelemme kaikkia hakijoita tasapuolisesti. Emme syrji hakijoita suoraan tai välillisesti millään rekrytoinnin alueella sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, transsukupuolisuuden, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, siviilisäädyn, vakaumuksen, kansallisuuden, ihonvärin, iän tai minkään muun lailla suojatun ominaisuuden perusteella.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme hakijoiden henkilötietoja niiden käsittelyyn tarkoitetun ajan ja niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

Kaikki tiedot liittyen työnhakuun säilytetään rekisterissämme 24 kuukauden ajan viimeisestä toimenpiteestä tai yhteydenotosta.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Voit perua suostumuksesi, milloin tahansa. Rekrytointiprosessimme edellyttää henkilötietojesi käsittelyä, joten suostumuksesi peruminen voi johtaa tilanteeseen, jossa emme voi jatkaa rekrytointiprosessia kanssasi.

Henkilötietojen siirtäminen

Teemme yhteistyötä sille palveluita tarjoavien kolmansien osapuolten kanssa. Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, esimerkiksi palveluntarjoajille, osana EmCen rekrytointiprosessia, verkkosivuston isännöintipalveluja tai tietotekniikan konsulttipalveluja, verkkosivuston hallintapalveluja, tietojen analysointipalveluja, lainopillisia palveluja, kirjanpitopalveluja sekä muita hallinnollisia palveluja, varmistuspalveluja ja turvallisuuspalveluja. Toteutamme asianmukaiset tekniset, organisaatioon liittyvät ja oikeudelliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa tai niihin voidaan antaa pääsy velvoittavassa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Näissä tapauksissa henkilötietojasi voidaan luovuttaa tai niihin voidaan antaa pääsy esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille niissä maissa, joissa EmCen tai sen alihankkijat tai edustajat toimivat, sekä maissa, joihin henkilötietojasi on tämän tietosuojaselosteen mukaisesti siirretty. Henkilötietoja käsitellään ETA-alueen sisäpuolella.

Oikeutesi

Henkilönä, jonka henkilötietoja EmCe käsittelee, sinulla on asianmukaisella tavalla ja sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä johtuvat mahdolliset rajoitteet ja muut määräykset huomioon ottaen oikeus:

 • saada vahvistus, onko EmCen rekrytointijärjestelmässä sinua koskevia tietoja, ja saada kyseiset henkilötiedot ymmärrettävässä muodossa. EmCellä voi olla oikeus sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella periä kyseisten tietojen toimittamisesta aiheutuvia todellisia kuluja vastaava maksu
 • saada virheelliset, puutteelliset tai muuten epätarkat henkilötiedot poistettua tai korjattua tai niiden käyttö estettyä tai tarvittaessa saada henkilötiedot integroitua
 • vastustaa oikeudellisin perustein henkilötietojen käsittelyä osittain tai kokonaan. Tämän seurauksena hakemuksesi käsittely tai muu suhde EmCen kanssa voi kuitenkin joissakin tapauksissa päättyä
 • oikeus poistattaa kaikki tietonsa järjestelmästä.

EmCe haluaa muistuttaa, että voit käyttää useimpia oikeuksiasi hallitsemalla hakijaprofiiliasi. Jos hakijaprofiilin hallinta ei riitä tämän tietosuojaselosteen mukaisten oikeuksiesi harjoittamiseen, voit harjoittaa oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin käyttäen edellä tässä tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja. Meillä on oikeus poistaa henkilötietosi (kuten CV tai ansioluettelo) milloin tahansa ilman erityistä syytä. Tämän vuoksi sinun tulee säilyttää itselläsi kopio meille toimittamistasi henkilötiedoista.

Ei työtarjous

Verkkosivustollamme julkaistavia avoimia työpaikkoja ei tule pitää työtarjouksena tai lupauksena työpaikasta. EmCe voi ilman erillistä ilmoitusta poistaa, muokata tai muuttaa kuvattuja työtehtäviä ja niihin liittyviä korvauksia ja etuja. Verkkosivustollamme kuvataan mahdollisia työtehtäviä EmCessä. Ne eivät ole sitovia tarjouksia työpaikoista tai niiden ehdoista. Työtarjous, jonka käyttäjä voi saada mahdollisen työtilaisuuden havaittuaan tai annettuaan tietoja EmCe, on kyseisen tarjouksen ehtojen mukainen.

Evästeet

Saatamme aika ajoin siirtää tietokoneellesi tiedostoja, joiden avulla voimme tunnistaa sinut. Näitä tiedostoja kutsutaan evästeiksi. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten ja milloin olet käyttänyt verkkopohjaista rekrytointijärjestelmäämme ja verkkosivustoamme ja auttavat meitä kehittämään sivustoa tarjotakseen parempaa palvelua. Evästeiden käyttö verkkopalveluissa on nykyään hyvin tavallista. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat saada ilmoituksen niiden siirtämisestä, useimmat verkkoselaimet mahdollistavat evästeasetusten muokkaamisen vaadittavalla tavalla.

Tietoturva

EmCe pyrkii asianmukaisin toimenpitein (ottaen huomioon myös kyseisten henkilötietojen luonne) ehkäisemään ja minimoimaan järjestelmiemme ja palvelujemme käyttöön liittyvät tietoturvariskit.

Tällaisia toimenpiteitä ovat tapauksen mukaan esimerkiksi palomuurien, suojattujen palvelimien ja salauksen käyttö, asianmukaisten käyttöoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, tietojen käsittelijöiden huolellinen valinta sekä muut teknisesti ja kaupallisesti kohtuulliset toimet, joiden avulla voidaan asianmukaisesti suojata henkilötietojesi luvaton käyttö ja luovuttaminen. Voimme myös ottaa tarvittavia varmuuskopioita ja käyttää muita vastaavia keinoja estääkseen henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen ja varmistaakseen palvelujemme häiriöttömän toiminnan.

Muutokset

EmCe pyrkii jatkuvasti kehittämään rekrytointiprosessiaan, minkä vuoksi myös tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää tilanteen mukaan. EmCe pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.