Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä tietoa keräämme EmCe365 -mobiilisovelluksen käyttäjistä, mihin käytämme tätä tietoa ja kuinka se on suojattu.

Tämä tietosuojaselostus on päivitetty 22.11.2021

1 Rekisterinpitäjä

EmCe Solution Partner Oy

Mäkelänkatu 87

00610 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Markus Backlund

tietosuoja@emce.fi

2 Rekisterin nimi

EmCe 365 -mobiilisovelluksen käyttäjärekisteri.

3 Rekisterin tarkoitus ja käyttäminen

Käsittelemme henkilötietoja mahdollistaaksemme:

-palvelun toimittamisen

-sopimus- ja muiden velvollisuuksiemme täyttämisen

-käyttäjän tunnistamisen EmCe365 -palvelussa

-käyttäjätilien hallinnan

-käyttäjien tiedottamisen heihin liittyvistä muutoksista

4 Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

-Etu- ja sukunimi

-Käyttäjätunnus

-Salasana

-Sähköpostiosoite

-Puhelinnumero

-Yrityksen nimi

-Yrityksen y-tunnus

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään suoraan sinulta sekä organisaatiosi EmCe-ohjelmiston pääkäyttäjältä.

6 Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa tietoja muille konsernimme yhtiöille ja kumppaneillemme (ml. konesalikumppanit), jotka käyttävät tietoja vain palvelun tuottamiseen tarvittavissa rajoissa. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille emmekä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

7 Tietojen suojaaminen

Käytämme tarpeellisia teknisiä keinoja suojataksemme henkilötiedot asiattomalta pääsyltä ja tahattomalta sekä lainvastaiselta katoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta lainvastaiselta käsittelyltä. EmCen henkilöstöä sekä EmCen puolesta toimivia ulkopuolisia henkilöitä sitoo salassapitovelvoite koskien kaikkea käyttäjätietoa. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisilla kirjautumistiedoilla, salasanoilla ja käyttöoikeuksilla.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan ja tämän jälkeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen vaaditun ajan.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Mikäli haluat tarkastaa henkilötietosi, on tarkastuspyyntö tehtävä kirjallisesti ja toimitettava allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon oikaisua tai poistamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjää. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

Käyttämällä palveluamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla uuden version verkossa. Sovelluksen käytön jatkaminen uuden version julkaisemisen jälkeen katsotaan muuttuneiden ehtojen hyväksymiseksi.