Microsoft Dynamics NAV

EmCe är din lokala partner för att implementera NAV till finska dotterbolag

EmCe är en Microsoft Dynamics NAV partner med ett tungt fokus på gränsöverskridande NAV projekt där antingen huvudkontoret eller dotterbolagen är baserade i Finland. Vi har lång erfarenhet av att genomföra NAV för finska dotterbolag och filialer i multinationella företag och våra NAV experter kan lokal lagstiftningen, redovisningsregler och vet bästa praxis i att använda NAV i Finland.

 

Vårt team har genomfört internationella projekt i flera år i olika roller:

  • EmCe fungerar som lokal partner och anpassar NAV för finska förhållanden.
  • EmCe koordinerar, rapporterar och kommunicerar internationella NAV projekt som en så kallad huvudpartner för NAV gentemot.
  • Utbildning och support.
  • Lokala anpassningar, t ex. elektronisk fakturering, rapporter mm.

 

Med en historia av 50+ internationella NAV projekt under de senaste 15 åren, har vårt NAV-team mest internationell exponering av alla NAV-partners på den finska marknaden. Vi kan arbeta på flera språk, däribland finska, engelska, svenska, spanska, tyska, franska och ryska och vi är bekanta med de återkommande utmaningarna i internationella ERP-projekt, inklusive bank funktionalitet, lokaliseringar och integrationer.

Om du funderar på att implementera en koncernlösning för NAV till flera länder från Finland eller om du behöver implementera NAV i Finland, kontakta Sten Tjäru. +358 (0) 40 8484 008, sten.tjaru@emce.fi

Vill du veta mer?

Ta kontakt, jag berättar gärna mer!

 
Sten Tjäru

Account Manager

sten.tjaru@emce.fi