Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) pienille ja keskisuurille yrityksille

Microsoft Dynamics NAV (aiemmin Microsoft Navision) on toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka yhdistää kriittiset talouden, varastoinnin, tuotannon, huollon, asiakkuudenhallinnan ja sähköisen kaupankäynnin toiminnot yhteen yksinkertaiseen kattavaan ratkaisuun.

Vahvaa Microsoft Dynamics NAV -osaamista

EmCe on Suomen ensimmäisiä Microsoft Dynamics NAV -jälleenmyyjiä. Olemme toteuttaneet yli sata vaativaa toiminnanohjausjärjestelmähanketta Suomessa ja ulkomailla. EmCe tunnetaan vahvana Dynamics NAV-taloushallinnon osaajana, NAV-sovellusympäristön sovittajana ja räätälöijänä sekä kansainvälisten kokonaistoimitusten osaajana.

Olemme tehneet lukuisia käyttöönottoja kansainvälisten konsernien suomalaisissa tytäryhtiöissä. Osan näistä projekteista olemme toteuttaneet yhteistyössä ulkomaisen kumppanin kanssa. Osa toimituksista on ollut puhtaasti lokalisointia eli Suomen maakohtaisten ominaisuuksien sovittamista toisen maan Microsoft Dynamics NAV-ympäristöön.

EmCe on kumppanisi kansainvälisissä Dynamics NAV -hankkeissa

EmCellä on pitkä kokemus Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmien implementoinnista kansainvälistyviin suomalaisiin yrityksiin sekä kansainvälisten yhtiöiden tytäryhtiöihin Suomessa. Yli 50 kansainvälisen NAV-hankkeen kokemuksella viimeisen 15 vuoden ajalta, henkilöstöllämme on eniten kokemusta maiden välisestä yhteistyöstä suomalaisessa Dymanics NAV -kentässä.

Kansainvälisissä projekteissa on tunnistettavissa seuraavat yhdistävät piirteet

 • EmCe toimii paikallisena kumppanina varmistaen NAV:n sopivuuden suomalaiseen ympäristöön
 • EmCe viestii ja raportoi projektin pääkumppanille, asiakkaalle ja asiakkaan paikalliselle maaorganisaatiolle
 • Tiivis yhteistyö paikallisen henkilökunnan kanssa
 • Koulutus ja paikallinen tuki
 • Ulkomaisen ratkaisun sovittaminen Suomen oloihin (sähköinen laskutus, raportointi yms.)

 

EmCe on toiminut pääkumppanina eri toimialojen suomalaisyrityksille näiden kansainvälisissä NAV-käyttöönotoissa sekä paikallisena kumppanina ulkomaisten konsernien käyttöönotoissa Suomessa.

Kansainvälinen käyttöönottoryhmämme hallitsee useita kieliä suomen lisäksi. Meiltä löytyy kokemusta kansainvälisten hankkeiden tyypillisistä haasteista ja niiden ratkaisuista, kuten pankkitoiminnallisuudet, maakohtaiset ominaisuudet sekä liittymät muihin järjestelmiin.

 

Navi tabletti

 

Tukkukaupan toiminnanohjaus

Tukkutoiminnassa varastointi on liiketoiminnan ydin. Integroidussa Microsoft Dynamics NAV -ratkaisussa varastossa olevan tavaran määrä ja arvo ovat tiedossa reaaliaikaisesti, jolloin hankinnat on mahdollista optimoida ja myynti voi luvata toimitukset nopeasti. Varastoon sitoutuneen pääoman määrä pienenee ja yrityksen imago luotettavana toimittajana kasvaa.

Dynamics NAV -ratkaisu tukee myyntitoimintoja siten, että myyjät saavat aina ajantasaiset tiedot – niin toimipisteissä kuin kentälläkin. Myyntitilaukset voidaan syöttää järjestelmään jo asiakastapaamisessa, jolloin toimitukset ja kassavirta nopeutuvat.

EmCen lisäarvoratkaisut

Ostojen optimointi
Ostojen suunnittelussa voidaan hyödyntää liukuvia keskiarvoja perinteisten hälytysajojen sijaan. Siihen meillä on tarjota tuotteistettu ratkaisu.

Käsipääteratkaisu
Olemme toimittaneet lukuisia käsipääteratkaisuja, joissa varastotapahtumat kirjataan käsi- ja/tai trukkipäätteiden avulla.

Verkkokaupparatkaisu
EmCe on toteuttanut B2B-verkkokaupparatkaisun, jossa tuotteiden hinnat, kuvat ja saldot julkaistaan verkossa, ja asiakkaiden tilaukset päätyvät suoraan NAViin ilman ylimääräisiä työvaiheita. Se on kustannustehokas ratkaisu, koska verkkokaupan hallinta on NAVissa.

Lähettämöratkaisu
Ratkaisu sisältää muun muassa apuvälineitä kuljetussuunnitteluun, kollitukseen sekä tullaukseen (sähköiset tullausilmoitukset).

Tutustu toteuttamiimme tukkukaupan toiminnanohjausratkaisuihin tästä.

Huolto-organisaation toiminnanohjaus

Jälkimarkkinoinnin merkitys kasvaa, kun varsinaisten myytävien tuotteiden ja palveluiden kilpailu kovenee. Tehokkaan huoltopalvelun tavoitteena on optimoida tuotantokoneiston käytettävyys ja käyttövarmuus minimikustannuksin, huolehtien samalla myös turvallisuus- ja ympäristönäkökohdista.

Microsoft Dynamics NAV yhdessä EmCen huoltohallinnon komponenttien avulla palvelee täydellisesti huolto-organisaatiota tuottamalla tarkkaa ja ajantasaista tietoa huoltopalvelun kokonaislaadusta, sisältäen:

 • Ennakoivan huoltosuunnittelun
 • Resurssit
 • Varaosatilaukset
 • Huoltotilaukset
 • Laitteiden huoltohistorian

 

Kattavan raportoinnin avulla hallitaan myös pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Hyödyt ovat aitoja, kun toiminnanohjausjärjestelmä on sama kuin huollon järjestelmä. EmCen toteuttamiin huoltohallinnon toiminnanohjausratkaisuihin pääset tutustumaan tästä.

Palveluorganisaation toiminnanohjaus

Integroidulla järjestelmäratkaisulla saadaan keskitetty kokonaiskuva tekijöistä, tehtävistä ja euroista. Kirjauksiin käytetty työaika vähenee ja kirjatun tiedon eheys lisää luotettavuutta. Näin voidaan toteumaa verrata niin budjetoituun kuin ennustettuun lopputulokseen. Järjestelmäkokonaisuuden ylläpidettävyys helpottuu ja käyttäjien perehdytys yksinkertaistuu. Näitä olemme kehittäneet edelleen omilla erillisratkaisuillamme.

Projektienhallinta tarjoaa työkalut moneen haasteeseen

Projektiliiketoiminta tyypillisimmillään nojautuu käytetyn työajan optimointiin ja laskutukseen. Ratkaisumme perustana on Microsoft Dynamics NAV:n projektiosio, jota on täydennetty EmCen toimialakohtaisella osaamisella ja lisäarvoratkaisuilla.

 • Luo perustan yhtenäisten projektinohjausmallien käyttöönotolle
 • Helppokäyttöinen prosesseihin integroitu ylläpitovapaa tuntisyöttöratkaisu
 • Auttaa antamaan reaaliaikaisen kuvan projektin/projektisalkun tilanteesta
 • Auttaa seuraamaan ja ohjaamaan henkilöresurssien käyttöä
 •  Automatisoi projektipäällikön rutiinitehtäviä ja ohjaa toimintaa lisäarvoa tuottaviin tehtäviin

EmCe sopimus- ja lisenssienhallintaratkaisut

 • Työkalu sopimuspohjaisten veloitusmallien yhtenäistämiselle
 • Reaaliaikainen kuva asiakaskannan tilanteesta ja tulevista rahavirrasta
 • Auttaa kohdistamaan toimenpiteet ”ristiinmyynti”- mahdollisuuksia ajatellen
 • Asiakastyytyväisyyden seuraaminen menetettyjen sopimusten kautta (churn rate)

Taloushallinnon palvelukeskusalusta

EmCen taloushallinnon palvelukeskusalusta on kehitetty moniyritysympäristöihin, joissa on keskitetty talousfunktio (palvelukeskus). Palvelukeskusalustan avulla asiakkaamme saavuttaa seuraavat tavoitteet:

 • Poistaa ylimääräisiä työvaiheita ja sitä kautta virheitä
 • Prosessien automatisointi ja manuaalisen työn vähentäminen
 • Keskitetty talousfunktio ja tehokkaampi hallinto

Versiopäivitykset

Käyttäjäystävällisyys, tablet-käyttö, Office365-integraatio, roolikeskukset ja raportoinnin kehittäminen ovat esimerkkejä syistä, jotka ovat saaneet asiakkaamme päivittämään NAV-versionsa.

Tyypillisesti Microsoft Dynamics NAV asiakkaat eivät päivitä jokaista uutta versiota. Tällä hetkellä Microsoftin virallinen tuki on loppunut NAV-versiosta 5 ja siitä alaspäin. Tuen saamisen kannalta suosittelemme kuitenkin päivityksen aikatauluttamista ja suunnitelman tekemistä hyvissä ajoin.

Päivitysprojekti on samalla mahdollisuus arvioida yrityksenne toimintatapoja. Versiopäivityksen määrittely kannattaa tehdä harkiten, jotta uuteen versioon ei siirrettäisi sellaisia ominaisuuksia joita ei enää tarvita.

8 hyvää syytä versiopäivitykseen

 • Uuden version käyttäjäystävällisyys
 • Nykyaikainen käyttöliittymä (tablet- ja web-käyttöliittymät)
 • Roolikeskukset ja workflow
 • Office- ja Office365-integraatiot
 • Web service -liittymärajapinnat
 • Tallennetut suodattimet ja grafiikkaominaisuudet
 • EmCen valmiiksi tuotteistetut NAV-komponentit

Ylläpitosopimus antaa tukea ja turvaa

Liiketoimintaa uhkaavia riskitekijöitä on pyrittävä minimoimaan ja suojauduttava etukäteen yllättäviltä tapahtumilta. EmCen ylläpidossa varmistut siitä, että oikea asiantuntija on käytettävissäsi lyhyen ajan sisällä.

Vaikka mitään yllättävää ei tapahtuisikaan, muuttuu yrityksesi toimintaympäristö jatkuvasti.  On tärkeää, että järjestelmiäsi kehitetään vastaamaan muuttuneita olosuhteita. EmCe toimii kehityskumppanina asiakkailleen.

EmCe on ottanut ylläpitoon lukuisia muilta NAV-kumppaneilta siirtyneitä Microsoft Dynamics NAV asiakkaita. Siirtyminen on helppoa, ensin kartoitetaan asiakkaan nykytilanne, jonka jälkeen tehdään ehdotus etenemismallista. Kokemuksemme mukaan siirto tehdään muutaman päivän perehtymisellä.

Arvostamme EmCen asiantuntijoiden sitoutumista asiakkaan asioihin. He pystyvät tuomaan uusia ideoita ja jakamaan kokemustaan asiakkaiden hyväksi.

Helena Kuusela

Finpro ry

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää palvelusta

 
Sten Tjäru

Asiakkuuspäällikkö

Ratkaisu asiakkaalle

“Microsoft Dynamics NAVin valintaan vaikutti myös se, että nykyinen kumppanimme EmCe tukee sitä. Kilpailutuksen jälkeen päädyimme jälleen EmCeen aiempien hyvien kokemusten takia.”

Mikael Berner

Vallila Interior Oy

Tutustu asiakastarinaan »