BI-raportointi

 

Business Intelligence mahdollistaa paremmat päätökset

Datan määrä maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti – kaikkialla. Järjestelmien ja ohjelmistojen kehittyessä ja sensorien lisääntyessä dataa kerätään entistä enemmän. Tämän päivän big data on huomisen small dataa. Kyse on nyt siitä, miten tätä dataa hyödynnetään ja jalostetaan niin, että siitä syntyy arvoa ja kilpailuetua markkinoilla.

Organisaatiot tarvitsevat jatkuvasti laadukkaampaa ja ajantasaisempaa informaatiota päätöksenteon tueksi.

Taloushallinnon prosessit kerryttävät valtavan määrän dataa ja sen valjastaminen yrityksen käyttöön on yritysten keskeisempiä haasteita. Data itsessään ei lämmitä ketään, vaan sitä on osattava murskata, yhdistellä ja jalostaa päätöksenteon tueksi. Ja ennen kaikkea analysoida ja ymmärtää. Tässä kohtaa IT nousee keskiöön ja taloushallinnon järjestelmiltä vaaditaan entistä enemmän.

EmCe™ BI-ratkaisujen työkalupakista löytyy erilaisia raportoinnin ratkaisuja tutuilla Microsoftin työkaluilla. Enää ei tarvita raskaita ja kalliita raportoinnin erillisjärjestelmiä, vaan työkaluja löytyy jokaiseen tarpeeseen. Saat aina oikeanlaiset raportit oikeille henkilöille. Tarvitaan vain hieman EmCen ammattitaitoa ja kokemusta, ja saat valjastettua datan liiketoimintasi tueksi.

Mitä jos siirrytään mututuntumasta varmaan tietoon?

 

Raportointi_videokuvakke_520x307

 

Business Intelligencen tavoitteena on yhdistää yrityksen eri järjestelmissä oleva tieto, auttaa järjestelemään tietoa uudelleen, analysoimaan ja tuottamaan uutta informaatiota yli järjestelmärajojen, ja siten auttaa yritystä hyödyntämään uutta tietoa laadukkaan päätöksenteon tukena.

Yrityksen omiin tarpeisiin ja lähtökohtiin perustuva raportointijärjestelmä on tärkeä apu päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksen johto haluaa erilaisen näkymän yrityksen taloushallintoon kuin kirjanpitäjä tai reskontranhoitaja. Perusraporttien lisäksi EmCen BI-ratkaisuilla saadaan tuotettua jokaiselle käyttäjälle oikeanlaiset, reaaliaikaiset ja visuaalisesti selkeät näkymät taloushallintoon.

Business Intelligencen hyödyt

  • Analysoitua ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi
  • Järkeistää tavoitteiden asettamista ja seurantaa
  • Hyödynnä data ja saavuta kilpailuetua
  • Luo näkymää tulevaan

EmCe Kuutioraportilla älyä raportointiin

Analysoi historiaa ja ennusta tulevaa EmCen Kuutioraportilla. Kuutioraportoinnin avulla yrityksen johto voi analysoida ja vertailla kätevästi tarvittavia tietoja ilman varsinaisten yritysohjelmistojen asennusta. Ainoa tarvittava väline raporttien luomiseen ja analysointiin on Microsoft Excel.

Kuutioraportoinnilla haet nopeasti tietoa useista eri tietojärjestelmistä yhtäaikaisesti, tuot sen Exceliin analysoitavaksi ja saat visuaalisesti näyttävät ja selkeät raportit tarkasteltavaksi. Kuutioraporttiin voidaan laskea valmiiksi tunnuslukuja ja saadaan tuotua älyä raportointiin. Analysoitavaa tietoa voidaan hakea taloushallinto-, palkkahallinto-, toiminnanohjaus-, maksuliikenne– tai asiakkuudenhallintajärjestelmästä.

Dynaamista raportointia EmCe Analyysilla

EmCe Analyysi on Kuutioraportin pikkuveli. EmCe Analyysi -raportointityökalun avulla luot organisaatiollesi dynaamisen raportoinnin, jolla seuraat ajantasaisesti ja saumattomasti läpi koko ohjelman (kirjanpidon, reskontran, myyntitilausten, ostotilausten, varaston sekä palkanlaskennan) toiminnan kehitystä.

Valmiit tiedonhakumallit nopeuttavat ja helpottavat EmCe Analyysin käyttöä ja ovat suoraan käytettävissä organisaation raportoinnissa. Lisäksi voidaan luoda uusia, asiakkaan tarpeita vastaavia tiedonhakuja, joiden avulla saadaan juuri tarvittavat tiedot tarjoavat raportit.

Käyttäjä pääsee hyödyntämään tietojen haussa eri dimensioita ja tarkastelemaan tietoja eri näkökulmista. Dimensioita voivat olla esimerkiksi tuote, aika, alue ja haettu tieto se, kuinka paljon valittua tuotetta on myyty tietyllä alueella edellisvuonna kuluvaan vuoteen verrattuna.

EmCe Analyysi käyttää hyväkseen Excelin Pivot -raportointia, joka on helposti omaksuttavissa ja nopea ottaa käyttöön. Excel mahdollistaa tietojen analysoinnin myös offline-tilassa. EmCe Analyysi on nopea, reaaliaikainen ja helppokäyttöinen.

Ymmärrettäviä raportteja EmCe Excel-integraatioilla

Excel-integraatio on monipuolinen työväline palkanlaskennan ja kirjapidon tietojen analysointiin. Saat tiedot paremmin ymmärrettävään muotoon visuaalisten raporttien avulla. Integraatio mahdollistaa myös tietojen siirron toiseen suuntaan, esimerkiksi Excelistä suoraan kirjanpidon tositteiksi. Lisäksi voit hyödyntää Excelin trendikäyriä tulevaisuuden ennakointiin ja saat raporteista kieliversiot omalle organisaatiolle tai sidosryhmille.

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää palvelusta

 
Pasi Kiikkinen

Myyntijohtaja