Saija Vihtkari Clericasta kertoo, miten EmCen kirjanpito-ohjelma on tuonut etenkin kiireiseen tilinpäätösaikaan.

07.05.2021

EmCe Talous- ja Palkkahallinto, Tilitoimistot

Clerica

TEKSTI: HEIDI PUUSA

”Teen nyt neljä tilinpäätöstä samassa ajassa, kun ennen tein yhden!”

Saija Vihtkari, Clerica

Tilinpäätösaika on tilitoimistoille haastavaa aikaa. Liukumasaldot kasvavat ja tekijöiden stressinsietokyky on koetuksella. Nykyaikaiset työkalut auttavat jaksamaan ja lisäävät työtehoa merkittävästi.

Clerica on vuonna 1998 perustettu tilitoimisto, joka toimii Helsingissä ja Karkkilassa. Asiakkaista suurin osa on yrityksiä, joiden tilinpäätökset on lainmukaista rytmiä noudattaen saatava valmiiksi helmi-toukokuun välisenä aikana.

”Suurin haaste tilinpäätöksissä on se, että niihin liittyvä työ tehdään rinnakkain ns. normaalityön kanssa. Kun työntekijöiden määrä on suhteutettu normaaliin työmäärään, tarkoittaa se sitä, että tilinpäätösaikana venytään niin paljon kuin tarve vaatii”, sanoo Saija Vihtkari Tilitoimisto Clericasta.

Kirjanpito-ohjelma on kriittinen

Clericassa tilinpäätösruuhkaan aletaan valmistautua jo hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

”Meillä on tapana, että viimeistään marraskuun aikana katsomme asiakasyrityksen tasetta ”tilinpäätössilmin”. Jos esimerkiksi siirtosaamisia tai -velkoja on jäänyt purkamatta, laitamme ne kuntoon. Myös osingonjaon vuosi-ilmoitukset teemme valmiiksi ennen vuoden vaihdetta”, kertoo Saija.

Kriittisin asia tilinpäätösruuhkan purkamisessa on kuitenkin käytössä oleva ohjelmisto. Clericassa kirjanpidon tekemiseen käytetään EmCen taloushallinnon ohjelmistoa.

”Parasta ohjelmistossa on se, että siinä on niin paljon arkea helpottavia ominaisuuksia. Se tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden porautua tiliin ja katsoa, mitä kirjaus on ”syönyt”. Toinen iso asia on se, että saamme tilinpäätöksen tase-erittelyt suoraan ohjelmistosta ja tilinpäätöksen pöytäkirjat ohjelmistoon liitettävästä tilinpäätösosiosta”

Tilinpäätökseen kätevä toiminnallisuus

Tilinpäätöksen tekemiseen ja siihen liittyvien raporttien tuottamiseen Clericassa on käytössä erillinen EmCe Tilinpäätös -toiminnallisuus.

Se tarjoaa runsaasti tietoa valmiina ja laskee esimerkiksi poistot muodostaen niistä samalla tositteen ja kalustoraportin kirjanpitoon. Tilinpäätösvienneistä voi valita automaattikirjauksia, joista ohjelma tekee sähköisen tositteen kirjanpitoon. Tilinpäätöksen liitetietojen osalta tekijän tarvitsee käytännössä vain valita, mitä liitetietoja tulostetaan, sillä edellisen vuoden tiedot saadaan valmiina ohjelmasta.

”Tilinpäätös-työkalu on meille täysin kriittinen asia ruuhka-ajasta selviytymiseen. Aikaisemmin teimme muun muassa liitetiedot käsin, mihin kului järjettömän paljon työaikaa. Nyt teen neljä pienen yrityksen tilinpäätöstä samassa ajassa, kun ennen tein yhden!”

Saijan tärpit tilinpäätösajan taklaamiseen:

1. Tee ennakkovalmistelut hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta

2. Panosta työtäsi tehostaviin ohjelmistoihin ja opettele ottamaan niistä kaikki tehot irti

3. Huolehdi jaksamisestasi ja pidä lomaa ennen tilinpäätösruuhkan alkua

Lisätietoa Tilinpäätös -ohjelmasta löydät asiakastukisivustoltamme

Tutustu EmCen taloushallinnon ratkaisuihin tilitoimistoille >

Lisää EmCen asiakaskokemuksia

Referenssit
Seppo Mäki-Torkko Riihi Accountingista kertoo kokemuksia EmCen talous- ja palkanlaskentajärjestelmistä.
EmCen palkanlaskentajärjestelmä ja kirjanpito-ohjelma - Reumaliiton talouspäällikkö Anni Pyyn valinta yhdistyksen järjestelmäksi.
Finnparkin pääkirjanpitäjä Riitta Kuparinen kertoo yhteistyöstä EmCen kanssa.